Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Psikotik sözcüğü en daraltılmış tanımı ile hezeyanlar (sanrılar) ve halüsinasyonların (varsanılar) varlığını içerir. En geniş anlamıyla ise benlik sınırlarının ve gerçeği değerlendirme yetisinin yitirilmesi olarak tanımlanır. Psikotik bozukluklar içinde şizofreni; uzun yıllardır bilinen, psikiyatrinin üzerinde en çok çalışma yapılan, ilgi çeken, toplum içinde sık karşılaşılan, süreğen bir bozukluktur. Milattan önceki dönemlerde bile şizofrenik bulgular-belirtiler’den bahsedilmektedir.

Devamı
Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Sosyal fobi gelişen insanlar tipik olarak utangaç ve çekingendirler, gruplar içinde sessiz kalmayı tercih ederler ve fikirlerini paylaşmaktan kaçınırlar. Kaçınmaları kendilerini o denli zorlayabilir ki; yaşıtlarıyla vakit geçirmekten ve duygusal yakınlaşmalardan da kendilerini soyutlamaya başlarlar.

Devamı
İşyerinde Stres

İşyerinde Stres

 Yaşadığımız yeri, insanlarla ilişkilerimizi, aile hayatımızı ve aslında bir açıdan “kendimizi” bir süre sonra çalıştığımız yere, çalışma saatlerine ve görevimize göre şekillendirmeye başlarız. Hayatımızda hatırı sayılır yer kaplayan bu alanda karşılaştığımız durumlar ve zorlanmalar doğal olarak yaşam kalitemizi, özel hayatımızı, insanlarla ilişkilerimizi, beden ve ruh sağlığımızı etkiler.

Devamı