Benzer koşullarda, benzer sürede, çoğu kişinin yiyebileceğinden açıkça daha çok yiyeceğin yenmesi ve bu dönem sırasında , yemek yeme ile ilgili denetimin kalktığı duyumunun/duygusunun olması ile karakterize yeme bozukluğudur.
Bu atakların 3 ay boyunca en az haftada 1 gözlenmiş olması gerekmektedir. Bulimiya nevrozada olduğu gibi yeme atakları sonrası koruyucu/önleyici davranışlar yoktur.Kişi normalden daha hızlı, insanlardan utandığı için tek başına, rahatsızlık verecek derece tokluk hissine varana dek yiyebilir ve sonrasında tiksinme, çökkünlük ve suçluluk duyguları yaşayabilir.