Biyolojik, duygusal ve kültürel/sosyolojik etkenlerin karmaşık birleşimi, etkileşimi sonucu ortaya çıkan yeme bozuklukları ruhsal boyutu yanında bedensel/fizyolojik özellikleri de olan ve ciddi fiziksel komplikasyonlara ve ölüme yol açabilen hastalık grubudur. Yeme bozukluğunda iki temel özelliğin ortak ve tanı konması için gerekli olduğu düşünülmektedir.Bu iki özellik;
1-Yeme alışkanlıklarında ya da kilo kontrolü davranışlarında kesin bir bozulma.
2-Fiziksel sağlık ve ya psikososyal işlevsellikte anlamlı bozulmayla sonuçlanan davranış bozuklukları ya da temel yeme bozukluğu özellikleri.(örn; yemek yemede bozulma , biçim ve kilo ilgili aşırı değerlendirme, yedikleri ve yemedikleri ile ilgili aşırı uğraş…)

Tedavi sırasında kişinin fiziksel değerleri de yakından takip edilmelidir. Önemli ve kronik bir seyri olan yeme bozukluğu grubundaki durumların uzun süre takibi ve belli durumlarda hastaneye yatışı gerekebilir.