Bunaltı (kaygı-anksiyete) korkuya benzeyen bir duygudur. Kişi bazen bu duyguyu tanımlamakta zorlanır, genel bir “huzursuzluk” durumundan bahseder. Bazen de sanki kötü bir şey olacakmış, başına kötü bir şey gelecekmiş, sevdikleri tehlike altındaymış veya bir felaket olacakmış gibi nedenini “tam” ortaya koyamadığı, açıklayamadığı bir sıkıntı ,endişe duygusu olarak algılar ve tanımlar. Bu rahatsız edici his; günlük yaşamı çok etkilemeyen hafif bir tedirginlik-gerginlik duygusundan, panik derecesine varan ve kişinin sosyal-günlük işlerini/ilişkilerini bozacak boyutlara kadar ulaşabilen değişik yoğunluklarda olabilir.

Genelleşmiş Kaygı Bozukluğu (Yaygın Anksiyete Bozukluğu) belli bir nesneye, yere, organa, saplantılı düşünce ve zorlantıya odaklanmamış; belli bir içeriği olmayan ve/veya sürekli içerik değiştiren, kişide yoğun ruhsal ve bedensel kaygı/endişe belirtileri ile yaşamını güçleştiren ve günlük aktivıtelerınde sorun yaratan bir bozukluktur.

Temel (birinci basamak-sağlık ocağı) sağlık hizmetlerine başvuran hastalarda en sık görülen anksiyete bozukluğu genelleşmiş anksiyete bozukluğudur.

Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat fazla görülür.Başlangıç genelde 20’li yaşların başlarıdır.Daha geç (30-40 yaşlarından sonra) başlayan yaygın anksiyete bozukluğu genellikle başka bir psikiyatrik bozukluğa ikincil olarak gelişmektedir.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu hastalarının uzun dönem izlemlerinde yaş ilerledikçe kaygının yerini bedenselleştirme (sebebi bulunamayan ağrılar, uyuşmalar, kas gerginlikler gibi) şikayetlerinin aldığı görülmüştür.

Tedavi edilmeyen kişilerde sorunun kronikleştiği be başka psikiyatrik bozuklukların da tabloya eklenebileceği bilinmektedir.