Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunları) Psikiyatri Uzmanı | Dr. Özgür Önder
Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Sorunları)

Herhangi bir cinsel etkinlik için yeterli ereksiyonu tekrarlayıcı ya da kalıcı biçimde sağlayamama ya da sürdürememe durumu olarak tanımlanmaktadır. Yaşam boyu erektil disfonksiyonu olan erkekte cinsel birleşme için yeterli ereksiyon hiçbir zaman olmamıştır. Sonradan erektil bozukluğu olan erkek ise , cinsel yaşamının herhangi bir döneminde cinsel birleşme yaşamıştır fakat daha sonra bu durum ortadan kalkmıştır. Bazı kişilerde partnere göre değişen durumsal sertleşme sorunları da olabilir. Tanım açısından en önemli nokta, sertleşme sorunununun bir ya da birkaç kez ya da birkaç hafta ile sınırlı olmaması, erektil disfonksiyondan sözedebilmek için bu sorunun tekrarlayıcı ya da uzun süreli olması gerektiğidir.
Erektil disfonksiyon en sık hekime başvuru nedeni olan erkek cinsel işlev bozukluklarından biridir. Psikojenik, organik(fiziksel) ya da çoğul nedenlerden kaynaklanabilir. Psikojenik / organik ayırımında en çok üzerinde durulan cinsel işlev bozukluğudur. Yaşla, sigara ve alkol kullanımı ile diabet (şeker) ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıklarla birlikte rastlanma sıklığı artar.
Erektil disfonksiyon olgularının yada çiftlerin cinsel yaşamı ciddi ölçüde olumsuz etkilenir. Bu nedenle, cinsel yaşamdan tamamen kaçınan, evlilik, flört ve hatta her türlü sosyal ilişkiden kendisini izole eden kişilerin sayısı az değildir. Yine bu kişilerde ikincil depresyon (bu olaya ve kaçınmaya bağlı gelişen depresyon) ya da anksiyete bozukluğu tabloya eklenmekte ve tedaviyi daha güç hale getirmektedir.
Erektil disfonksiyonun tedavisi çok yönlü bir yaklaşımı gerektirir. Tedavi; cinsel danışmanlık, bilgilendirme ve terapi teknikleri ile performans kaygısını ortadan kaldırılması, partner ilişkisinin düzeltilmesi, kişinin stres, sigara ve alkol gibi yaşam biçimi - alışkanlıklarının düzenlenmesi, bedensel hastalıkları ve tedavisinde kullandığı ilaçların yeniden değerlendirilmesi gibi geniş bir yaklaşım gerektirmektedir.